Disclaimer

Hoewel bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, aanvaardt Psygids geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door voorkomende onjuistheden.

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijk voor Psychiatrie.

info@praktijkvoorpsychiatrie.nl

© GROOTS reclamebureau, Haarlem voor Praktijk voor Psychiatrie