Vergoeding

Kosten

Het verhaal over kosten van zorg is ingewikkeld en veranderd elk jaar. Met onderstaande informatie willen we u zo goed mogelijk informeren over mogelijke gevolgen.

Factuur

Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke WMG-tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De factuur mag pas worden opgemaakt na afloop van de behandeling of als deze langer dan een jaar duurt, steeds 365 dagen na start behandeling. Omdat wij geen contracten met verzekeraars hebben, sturen wij de rekening niet naar uw verzekeraar, maar naar u en moet u deze rekening eerst zelf betalen, waarna de verzekeraar een deel alsnog vergoed (restitutie). Overigens kunnen we met u afspreken, dat u mag wachten met betaling van het verzekerde deel tot uw verzekeraar dit aan u heeft overgemaakt.

Het is mogelijk om behandelingen zelf te betalen. Er wordt dan geen declaratie uitgedaan naar de betreffende ziektekostenverzekeraar. Cliënten kunnen hier voor kiezen bijvoorbeeld omwille van de privacy tegenover een ziektekostenverzekeraar.

Waarom worden soms niet alle kosten vergoed bij de praktijk voor psychiatrie?

Er bestaat binnen de GGZ onderscheid tussen gecontracteerde -, en ongecontracteerde zorg. Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar.

Bij ongecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met een bepaalde verzekeraar. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis. De cliënt voldoet de factuur aan de behandelaar.

Het percentage dat u van uw verzekering vergoed krijgt hangt dus af van uw zorgverzekering en polis. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u 90-100% vergoed van uw verzekeraar. Niet elke restitutie-polis vergoedt 100% van de factuur voor niet-gecontracteerde zorg binnen de GGZ. Op de informatieve website zorgvoorkwaliteit.nu vind je een overzicht van restitutie-polissen die de factuur werkelijk geheel vergoeden.

Wanneer u een naturapolis heeft ligt dit percentage een stuk lager, namelijk meestal tussen de 60 en 80% van de kosten. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is in principe voor eigen rekening.

Waarom werken wij contractvrij

Wij werken geheel contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij vinden de macht van de verzekeraars te groot geworden. Uw verzekeraar heeft bij ons geen enkele invloed op de wijze waarop wij onze gesprekken voeren en ook niet op de duur van de gesprekken of ons aannamebeleid. Wij hebben geen ‘budget’ of andere beperkende regels. Bij ons staat voorop: integrale, deskundige en betrokken psychische zorg voor uw probleem.

Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om (on)gecontracteerde zorg te bieden.

Natuurlijk werken wij wel volgens alle wettelijke en ethische regels. Zo is de praktijk aangesloten bij de regionale vereniging van vrijgevestigde psychiatrie praktijken.

Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, DBC’s

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen ‘basis GGZ’ voor mildere problematiek of problemen die relatief korte behandeltrajecten vragen, en gespecialiseerde GGZ voor ernstiger problemen, problemen die kunnen leiden tot risico’s voor gezondheid en werk, en die intensievere zorg vragen. De praktijk voor psychiatrie levert integrale psychische zorg vanuit de  gespecialiseerde GGZ. De activiteiten van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, de psycholoog en de psychiater worden daarmee vergoed uit ’s-GGZ DBC’s. Omdat hiervoor een indicatie voor tweedelijnszorg moet zijn gesteld kunt u alleen met een juiste verwijzing van uw huisarts of specialist  terecht. Zonder verwijzing kunt u ook terecht, maar dan moet u alle kosten zelf betalen.

Voor een behandeling binnen de S-GGZ (psychotherapie en psychiatrie) is er een systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). DBC’s zijn de eenheid van verrekening tussen behandelaren en verzekeringsmaatschappijen. Per diagnose is de benodigde behandelduur bepalend voor de prijs van de DBC. Voor meer informatie kunt u terecht op www.veranderingenindezorg.nl. Tevens kunt u in deze link de tarieven voor 2017 vinden (link naar tarieven).

Eigen risico

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ. Het eigen risico in de basisverzekering is in 2016, 385 euro.

No show

Als u niet, of te laat afzegt dan zullen wij de prijs van het contact bij u persoonlijk in rekening brengen. De zorgverzekering zal dat in het algemeen niet vergoeden.

Kosten voor bedrijven, arbodiensten en verzekeraars

Voor diensten aan Bedrijven, Arbodiensten en Verzekeraars zijn aangepaste honoraria op aanvraag beschikbaar. Ook zullen wij u dan de leveringsvoorwaarden ter hand stellen.

Reiskostenvergoeding

Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.